logo
Rezervacije:
01 2444 414

Dr.sc. Mario Sičaja dr.med.
Specijalist interne medicine
Subspecijalist iz kardiologe

Poliklinika Lacic Dr Mario Sicaja

Rođen 23.kolovoza 1981.godine u Zagrebu u kojem je završio osnovno i srednje školsko obrazovanje. Nakon što je sa odličnim uspjehom završio prestižnu II. gimnaziju u Zagrebu, upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kojeg završava sa odličnim uspjehom (prosjek ocjena 4,7) kao jedan od 5% najboljih studenata generacije. Tijekom studija dobitnik Dekanove i Rektorove nagrade za odličan akademski uspjeh i znanstveno-istraživački rad.

Karijeru  započinje u Kliničkoj bolnici Dubrava, jednoj od krovnih zdravstvenih institucija u Hrvatskoj sa specijalizacijom iz interne medicine, te susljedno subspecijalizacijom iz kliničke kardiologije sa posebnim naglaskom na interventnu i invazivnu kardiologiju. Tijekom svakodnevnog rada kontinuirano se usavršava u zemlji i inozemstvu. Posebice izdvajam završen program iz invazivne i interventne kardiologije „Executive Fellowship Program“, The Abbot Vascular Education Network, Brussels, Belgija; zatim program „Ehocardiography Today and Tomorrow“ – Tufts University – New England Medical Center, Boston, USA and Elisabethinen Hospital, Linz, Austria“, St Wolfgang, Austrija; EACTA Echo Course and Certification, Leipzig, Njemačka te program „Advanced Percutaneous and Surgical Valvular Interventions Course“, Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Izrael.

Član svih relevantnih stručnih udruženja u zemlji i Europskoj Uniji (član nucleusa Radne skupine za akutni koronarni sindrom, Hrvatskog kardiološkog društva (HKD), član European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI), član Europskog kardiološkog društva (ESC), član Hrvatskog kardiološkog društva (HKD), član Hrvatske liječničke komore (HLK)).

U stručnom radu naglasak stavlja na liječenje bolesnika sa povišenim krvnim tlakom, povišenim masnoćama u krvi, procjeni kardiovaskularnog rizika u općoj populaciji, liječenje koronarne bolesti srca, uz standardnu medikamentoznu terapiju i rutinsku primjenu metoda liječenja interventne i invazivne kardiologije kod kardioloških bolesnika. Uz navedeno posebno područje interesa voditelja predstavlja srčano oslikavanje („cardiac imaging“) uz primjenu metoda transtorakalne ehokardiografije, te interpretacija nalaza MSCT koronarografije i scintigrafije miokarda, uz po potrebi i procjenu značajnosti koronarne bolesti uz pomoć intravaskularnog ultrazvuka (IVUS) i FFR u sklopu invazivne obrade bolesnika.

Uz stručni rad aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom, uz aktivan status znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju (PhD) obranio je u ožujku 2013. sa temom iz područja arterioskleroze krvnih žila koja kontinuirano predstavlja fokus znanstveno-istraživačkog i stručnog rada voditelja. Redovito objavljuje u međunarodnim znanstvenim publikacijama. Do sada je objavio više od 18 znanstvenih radova indeksiranih u prestižnoj indeksnoj publikaciji Current Contest.

Rezervirajte termin za pregled

Molimo Vas da ispunite slijedeća prazna polja kako bismo mogli odgovoriti na Vašu rezervaciju.

Riješite svoj zdravstveni problem
ili nazovite za rezervaciju pregleda
01 2444 414

KONTAKT

Poliklinika Lacić
Bukovačka cesta 238
10000 Zagreb, Hrvatska

Radno vrijeme: PON - PET od 8h do 20h

OIB:47336386576
Žiro račun:HR8623600001102055398

 

TELEFON:
+385(0)1 2444 - 414
+385(0)1 2336 - 555

 

FAX:
+385(0)1 2444 - 412

 

NAŠA LOKACIJA